„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

„19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

„Zakup wyposażenia biurowego, komputerów z oprogramowaniem oraz systemu odzysku wody deszczowej dla biura projektowego firmy PRO-INVEST Przemysław Lademann w Bolszewie”

„Rozwój działalności gospodarczej poprzez poprawę możliwości projektowych biura, poprawę komfortu pracy zatrudnionych pracowników oraz wzrost zatrudnienia”

„realizacja operacji pozwoli na znaczną poprawę organizacji pracy prowadzonego biura projektowego co zwiększy zdolności projektowe i znacznie przyśpieszy proces opracowywania dokumentacji projektowej dla sieci, przyłączy i instalacji, jedno- oraz wielobranżowych co przełoży się na wzrost obrotów, dochodów oraz spowoduje zwiększenie zatrudnienia. Dodatkowo operacja umożliwi zaoferowanie nowych usług w zakresie opracowywania charakterystyk energetycznych obiektów oraz audytów energetycznych i remontowych”