Wybierając współpracę z naszą firmą, wybierają Państwo:

Wysoką jakość dokumentacji technicznej, popartą wieloetapową kontrolą

Wewnętrzną profesjonalną obsługę doświadczonego zespołu oraz szerokie doradztwo budowlane

Szeroki zakres opracowania dokumentacji, umożliwiający łatwe uzyskanie pozwolenia na budowę

Sprawne prowadzenie przedsięwzięcia i nowoczesne rozwiązania materiałowe

Oferta

Opracowywanie dokumentacji projektowych:

Woda

 • sieci i przyłącza wodociągowe
 • instalacje wody zimnej, ciepłej użytkowej oraz cyrkulacyjnej
 • sieci i przyłącza przeciwpożarowe
 • instalacje przeciwpożarowe

Gaz

 • Sieci i przyłącza gazowe
 • Instalacje gazowe
 • Stacje redukcyjno-pomiarowe

Kanalizacja sanitarna i deszczowa

 • Sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej
 • Instalacje kanalizacji sanitarnej
 • Przepompownie i tłocznie ścieków
 • Sieci i przyłącza kanalizacji deszczowej
 • Odwodnienia dróg, parkingów oraz zagospodarowanie wód opadowych
 • Kanalizacje technologiczne

Ogrzewanie

 • Instalacje centralnego ogrzewania (grzejnikowe, podłogowe)
 • Instalacje ogrzewcze z wykorzystaniem kominków, kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła
 • Instalacje ciepła technologicznego
 • Kotłownie (olejowe, gazowe oraz na biomasę)

Inne Projekty

 • Instalacje sprężonego powietrza
 • instalacje parowe

Inne opracowania

 • operaty wodnoprawne
 • świadectwa charakterystyki energetycznej

Budowa sieci sanitarnych

 • Kierowanie budową
 • Nadzór inwestorski i autorski
 • Odbiór powykonawczy

Oferujemy kompleksowe usługi projektowe na które składa się opracowanie:

 • Inwentaryzacji
 • Projektów budowlanych
 • Projektów wykonawczych
 • Specyfikacji technicznych
 • Przedmiarów
 • Kosztorysów